Vestland

Fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane ble 01.01.20 slått sammen til Vestland fylke.